การเดินทาง

เครื่องบิน
 >> สายการบิน Air Asia มีเที่ยวบินไปกลับทุกวันวันละหลายรอบ
      ดูรายละเอียดที่ www.airasia.com
 >> สายการบินนกแอร์ มีเที่ยวบินไปกลับทุกวัน ดูรายละเอียดที่
     www.nokair.com


รถยนต์
  >> จากกรุงเทพฯ โดยทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ)
       เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน- เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์จนถึง
       ชุมพรเปลี่ยนมาใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอทุ่งสง
       อำเภอร่อนพิบูลย์ จนถึงนครศรีธรรมราช
  >> จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี - ปากท่อ)
      เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน- เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อถึง
      ชุมพรเดินทางต่อไปทางหลวงหมายเลข 41 มุ่งสู่สุราษฎร์ธานี
      จากสุราษฎร์ธานีเปลี่ยนใช้ทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชาย
      ฝั่งทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราช


รถโดยสารประจำทาง
  >> บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารทั้งแบบธรรมดา และ
      ปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ สอบถามรายละเอียด
      ได้ที่ โทร. 02 894 6122 จองตั๋ว บขส. โทร. 02 422 4444
      website: www.transport.co.th
      สถานีขนส่งนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 1125

รถไฟ
  >> จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีขบวนรถเร็ว และรถด่วน ไป
      นครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 832 กิโลเมตร สอบถาม
      รายละเอียดได้ที่ โทร. 1690, 0 2223 7010,
      0 2223 7020 หรือจองบัตรโดยสารรถไฟได้ที่
      โทร. 0 2220 4444 website: www.railway.co.th
      สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช โทร. 0 7535 6364,
      0 7534 6129
 

cats.jpg